Basisboek Literatuur

Hoe analyseer je een gedicht of een verhaal? In het Basisboek literatuur wordt aan de hand van concrete verhalen en gedichten getoond hoe men de theorie in de praktijk brengt. Daarnaast geeft dit boek een uitgebreide lijst met vele voorbeelden van literaire termen. Ook wordt ingegaan op de inhoud van een recensie en de argumentatie die daarbij hoort. Tenslotte krijgt ook de didactische invulling van literatuuronderwijs in het voortgezet onderwijs ruim aandacht.

 

Het Basisboek literatuur is bedoeld voor studenten in het HBO én voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs die meer kennis van de literatuur willen dan de doorsnee literatuurmethode aanbiedt. Voor docenten is het boek een welkom naslagwerk. Juist in een tijd waarin het literatuuronderwijs een steeds marginalere rol toebedeeld krijgt in het onderwijs, is een goed basisboek literatuur noodzakelijk.

Recensies

Auteurs

Bart Temme

Bart Temme (Hilaard) studeerde Nederlandse Taal & Cultuur in Groningen. Hij doceert Nederlandse letterkunde aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, is boekhandelaar bij Boekhandel Van der Velde en redacteur bij Tzum.info.

Corrie Joosten

Corrie Joosten (Gorkum) is docent aan de NHL hogeschool en geeft het liefst les in poëzie en middeleeuwen letterkunde. Ze werkte mee aan de literatuurmethode Metropool (Wolters-Noordhoff) en stelde de bloemlezingen Zacht gezicht aan zacht gezicht en Hij zag een kameraad in je mede samen.

Coen Peppelenbos

Coen Peppelenbos (Raalte) is hoofdredacteur van Tzum.info, recenseert voor de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden. Schreef o.m. de roman Victorie en de dichtbundel Vallende mannen en werkte mee aan diverse schoolmethodes.

Preview & Bestellen